Leven met compassie

Waarom zelfcompassie?
Emotionele pijn als angst, schaamte, boosheid, verdriet kun je niet opheffen door pragmatische en rationele oplossingen. De pijn in je hart en je ziel vraagt om een oprecht luisterend oor, een niet-oordelende geest en een warm, open hart. Er voor jezelf zijn op deze manier is niet hetzelfde als medelijden voor jezelf hebben of jezelf als hulpeloos slachtoffer zien. Compassie voor jezelf vraagt de moed om het pijnlijke onder ogen te zien en de verbinding aan te gaan met de innerlijke pijn. Het contact met het kwetsbare geeft je de kans om de pijn te laten helen en te zien wat nodig is om jezelf te ondersteunen. Compassie ontwikkelen vraagt geduld en vertrouwen. Het is een pad naar het vinden van veiligheid en troost in jezelf.

Effect van zelfcompassie
Uit onderzoek is gebleken dat het ontwikkelen van zelfcompassie positieve verandering geeft:

 • verlichting van het lijden
 • vermindering van spanning
 • meer acceptatie en tolerantie van jezelf met je gebreken en imperfecties
 • meer begrip voor anderen die net als jij ook imperfect zijn
 • meer contact en verbondenheid met jezelf en anderen
 • minder neiging tot een negatieve piekerspiraal

Praktische informatie

 • Deze training bestaat uit 8 tweewekelijkse bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 2 en een half uur.
  Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen: visualisatie, reflectie, meditatie-oefeningen (mindfulness, liefdevolle vriendelijkheid, compassie).
 • In de groep worden ervaringen uitgewisseld welke betrekking hebben op de oefeningen het huiswerk.
 • De uitwisseling is ondersteunend in ervaren wat compassie inhoudt en hoe je deze in het dagelijks leven in praktijk brengt.
 • De bijeenkomsten en het werkboek zijn gebaseerd op de training Compassion Based Living, ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink.

Kosten
€565,- inclusief lesmateriaal

Data en aanmelding

Deze zijn nog niet bekend voor 2018