Mindfulness in Communicatie, de interpersoonlijke mindfulness training

In het dagelijks leven is het juist in contact en communicatie met anderen, een enorme uitdaging om mindfulness gaande te houden. Afstemming op anderen is iets dat evolutionair in ons brein is verankerd en waar we als mens zeer gevoelig voor zijn. Afwezigheid of verstoring van deze afstemming kan een bron van veel stress vormen.

interpersonal mindfulnessIn de Interpersoonlijke Mindfulness training (IMT) oefenen we ons in het versterken van mindfulness in contact met anderen. Mindfulness Centrum Kennemerland biedt op een van de weinige plekken in Nederland sinds 2015 deze training aan. In het late voorjaar 2018 start de volgende training.

De training omvat 8 bijeenkomsten waaronder een lange oefendag. Er wordt in de training zowel in stilte gemediteerd als geoefend in spreken en luisteren in tweetallen. Het gewaarzijn van alle deelnemers ondersteunt de vriendelijke intentie om aandacht te geven. Met de huiswerkopdrachten oefenen de deelnemers in de dynamiek van het contact met anderen in hun dagelijks leven.

De IMT is zowel geworteld in een aandachtige levenswijze als in de meest recente wetenschappelijke inzichten vanuit Westerse interpersoonlijke neurobiologie en sociale psychologie. Het is een verdieping van het werk van Jon Kabat Zinn, grondlegger van de Mindfulness training en verbonden aan het Center for Mindfulness aan de Medical School van de University of Massachusetts.
Gregory Kramer heeft de menselijke verbinding die ons zo eigen is en die zoveel stress kan geven fundamenteel bestudeerd; hij heeft richtlijnen geformuleerd, en beoefent en onderwijst die intensief. Daarmee wordt interpersoonlijke meditatie toegankelijk, eenvoudig en helder. Florence Meleo-Meyer en Phyllis Hicks zijn zeer direct betrokken collega’s van respectievelijk Jon Kabat-Zinn en Gregory Kramer. In een zorgvuldige samenwerking tussen deze 4 mensen is het IMP tot vorm gekomen.

Praktische informatie
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een basistraining mindfulness hebben gevolgd of via een andere weg langere tijd ervaring hebben met meditatie in stilte.
De training wordt vanuit het MCK door een gecertificeerde IMP trainer gegeven: Kiki Nelissen-Kleipool (06-41611325).

Eerstvolgende trainingsdata:
Nieuwe data verschijnen binnenkort op deze plek.
Kosten: € 330,00 tot € 495,00
Voor de IMT wordt een 3-tarieven systeem gehanteerd. Zie daarvoor nadere informatie op de site. Mochten de kosten bezwaarlijk zijn, dan is overleg mogelijk.

Data en aanmelding